Temperament voorspellende factor voor autisme?

Onderzoeker Mirjam Pijl onderzocht de potentiële risico- en protectieve factoren van autisme in de baby- en peutertijd. Zij volgde de ontwikkeling van een groep kinderen met een verhoogd familiair risico op ASS (autisme spectrumstoornis). De groep bestond uit jongere zusjes en broertjes van kinderen met een diagnose autisme. Deze groep werd vergeleken met een groep laag-risico kinderen, met een zus of broer met een gezonde ontwikkeling.

Uit eerder onderzoek bleek dat temperament in de vroeg jeugd een risicofactor zou kunnen zijn voor autisme op latere leeftijd. De definitie van temperament is relatief stabiele eigenschappen betreffende activiteit, affect, aandacht en zelfregulatie van een persoon. Maar bij eerdere studies werden alleen groepen met elkaar vergeleken en werd niet onderzocht in hoeverre temperament ook op individueel niveau een voorspellende waarde heeft.

Voorspellen ASS op individueel niveau

Voor haar studie volgde Pijl de ontwikkeling van 170 baby-brusjes van kinderen met ASS en 77 baby-brusjes van kinderen zonder ASS. Een van de conclusies was dat de diagnose ASS op individueel niveau niet betrouwbaar kon worden voorspeld op basis van temperament. Wel kon betrouwbaar worden geïdentificeerd dat voor hoog-risico kinderen met een ‘gemakkelijk’ temperament de kans op een latere diagnose ASS erg klein was.

Bron: GGZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*